skip to Main Content

Akta Keganasan Rumah Tangga sedia ada sudahpun memberikan perlindungan kepada kaum lelaki; Perhatian seharusnya lebih diberikan kepada aspek penguatkuasaan dan pelaksanaan.

7 Ogos 2013 Surat kepada Penyunting Dua perkara yang berlaku sekitar minggu lepas telahpun membuktikan bahawa kerajaan Malaysia telahpun meletakkan prioriti mereka pada tempat yang tidak sepatutnya dalam isu berkaitan keganasan rumah tangga.  Pertama, seorang isteri telahpun didapati meninggal dunia…

Read More

Back To Top