skip to Main Content

Langkah seterusnya selepas Penubuhan Jawatankuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Wanita, Kanak-Kanak dan Pembangunan Sosial

Berikutan pertukaran kerajaan persekutuan, Jawatankuasa-Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen sedia ada telah dibubarkan, termasuklah Jawatankuasa Pilihan Khas Kesaksamaan Gender dan Pemerkasaan Wanita. Kami kecewa apabila mendapat tahu bahawa jawatankuasa berkenaan gender mahupun wanita bukan antara jawatankuasa baru yang dicadangkan untuk dibentuk,…

Read More

Hasil tinjauan mendapati majoriti rakyat Malaysia lebih memilih polisi yang menyokong kesaksamaan gender di tempat kerja sepertimana cadangan pindaan Akta Kerja yang telah dijadualkan

Kajian terkini menunjukkan majoriti rakyat Malaysia lebih memilih polisi yang menyokong kesaksamaan gender di tempat kerja. Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Vase.ai dengan kerjasama Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO), Undi18, dan Architects of Diversity, telah menunjukkan peningkatan sokongan yang ketara…

Read More

Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen penting untuk memastikan sistem perundangan ditegakkan dan melindungi hak dan martabat wanita di Malaysia

Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO) menyarankan agar Jawatankuasa Dewan untuk bersetuju dengan penubuhan Jawatankuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Sosial. Dalam akhbar yang dikeluarkan oleh TheStar semalam, hanya lapan Jawatakuasa Pilihan Khas yang akan ditubuhkan dan jika diluluskan…

Read More
Back To Top