Skip to content

Kenyataan akhbar: Pindaan kepada Akta Keganasan Rumah Tangga dialu-alukan; sekarang tingkatkan penguatkuasaan

Kenyataan akhbar, 4 April 2017 Gabungan Kumpulan Wanita Bertindak bagi Kesamarataan Gender (JAG) Kami menyokong Rang Undang-Undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2017 yang dibentangkan di Parlimen semalam. Memandang ke hadapan, kita perlu mengukuhkan penguatkuasaan dan mempertingkatkan lagi undang-undang. Pindaan-pindaan kepada…

Read more
Back To Top