skip to Main Content

குடும்ப வன்முறையும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நம்பிக்கை

அலிஸின் கணவர் அவரை அடித்து துன்புறுத்தும் பொது, இந்த கொடுமைகளுக்கு விரைவில் தீர்வு காண வேண்டும் என்பதை அலிஸ் முற்றிலும் உணர்ந்தார். ஆகவே, அவர் 999 அவரச சேவை மையத்திற்கு தொடர்பு கொண்டார். இங்குதான் அலிஸிற்கு பெண்கள் உதவி மையம் எனப்படும் (WAO) சேவை மையத்தின் அவசரத் தொடர்பு எண் கிடைக்கப்பெற்றது. பிறகு, பெண்கள் உதவி…

Read More

家暴倖存者的祈望

當愛麗絲的丈夫動手打她的時候,她知道她必須離開他。 愛麗絲撥通999,警方給了她婦女援助組織(WAO)的熱線電話號碼。在WAO的協助下,愛麗絲報了警並取得臨時保護令。警方全程支援愛麗絲,並安排交通讓她會見副檢察司,而法庭最終也宣判愛麗絲的丈夫觸犯家庭暴力罪名成立。 在各方的協力合作之下,愛麗絲獲得公正的判決。 WAO最新出爐的個案研究報告《透視家庭暴力:整合社區以應對社會問題》包含21個案例,愛麗絲的經歷是其中之一。在該報告中,家暴倖存者分享她們如何擺脫暴力、尋求保護並取得公義。從她們的經歷可以瞭解到,一個整合社區的應對方式可以改變家暴受害婦女的命運。 WAO倡議員納塔莎.丹達瓦蒂說:“我們不僅需要非政府組織和警方、社會福利部以及其他政府單位做出應對,我們也需要所有社會人士的協助,而倖存者必須是這整合社區中的焦點。”納塔莎.丹達瓦蒂也是上述研究報告的作者。 此外,該報告也特別突出WAO的數據與建議,冀政策制定者加強對家暴案件的應對方式。上述個案研究報告可在wao.org.my下載。 與此同時,WAO也在吉隆坡占美清真寺輕快鐵站推介一項名為“希望永在”(Harapan Sentiasa Ada)的藝術展覽活動,展出日期由3月開始至5月中旬。展覽內容包括由家暴倖存者製作的藝術作品和語錄,以及TINA的插圖。TINA(Think I Need Aid縮寫)是WAO提供的SMS及WhatsApp服務,讓求助者擁有傾訴的對象。這項展覽活動是由雪蘭莪實業有限公司贊助,並由Think City組織支助,這也是Think City 組織與國家基建公司聯手舉辦的“藝術運動”(Arts On The Move program)中的環節之一。 WAO通訊員陳香莉表示:“家暴倖存者透過這項展覽向公眾傳達心聲,她們當中很多人已能自主的表達心聲。她們的作品讓其他受害者看到了希望,進而鼓勵他們尋求保護和爭取公義。” 陳香莉續說:“這些作品與故事化解冷漠,傳遞溫情。我們透過家暴倖存者的經歷,希望社會大眾能意識到各自的集體責任,及時向受害者伸出援手並給予支持。家庭暴力屬於社會問題,需要大家的配合才能停止家暴問題。” WAO希望透過這些活動,讓家暴倖存者的聲音被聽見,讓她們獲得保護,確保整合社區能一同應對家暴課題。只要大家同心協力,就可以改變家暴倖存者的命運,為她們帶來希望。 若您或您認識的人受到暴力對待,請撥打WAO熱線電話03 7956 3488,您也可以SMS或WhatsApp給TINA,號碼是018 988 8058。

Read More

为家暴受害者争取正义

吉隆坡,2017年1月20日 — 妇女援助组织(WAO)欢迎高庭就家暴及谋杀案受害者 Nurhidayah A. Ghani 的案件做出公正裁决。高庭是于2017年1月20日裁定其丈夫 Jamaluddin Ali 触犯刑事法典第302条文(谋杀)罪名成立。 对 Nurhidayah 的家人而言,这项裁决为他们多年来寻求正义的疲惫与冗长过程带来圆满的结局。Nurhidayah 自2003年起遭丈夫身心虐待逾十年,他曾不断的将她的头部撞向墙壁、用头盔和钓鱼竿殴打她,甚至尝试勒死她。Nurhidayah 和她的家人在2009年至2013年间,就丈夫的暴力行为向警方报案超过10次但当局并未采取行动保护 Nurhidayah。在受害者已取得临时保护令(IPO)的情况下,Jamaluddin 仍多番骚扰 Nurhidayah 和她的家人,但当局却拒绝逮捕已违反庭令的 Jamaluddin 此外,Nurhidayah 的姐姐表示,邻居曾听见 Nurhidayah 的求助呐喊声,但他们却不屑一顾。这显示周遭民众仍视家庭暴力事件为个人家庭的问题,以致他们无视或不伸出援手帮助受害者。 Jamaluddin 是于 2013年5月17日,闯入 Nurhidayah 所乘搭的车子并将她殴打致死。根据医生表示,受害者遍体鳞伤,大部分内脏皆已损坏。 对于 Nurhidayah 的不幸遭遇我们深感悲痛。若当局或周遭民众采取适当行动,这起悲剧或可避免,而 Nurhidayah 至今可能仍然在世。 家庭暴力案件并非个人家庭问题,反之是造成家庭分裂,甚至让妇女丧失性命的可怕刑事罪行。《1994年家庭暴力法令》涵盖肢体暴力、精神虐待、性暴力和经济控制等罪行,而 Nurhidayah 的案件也显示,这些家暴行为是真真切切存在的罪行。 民众若认识任何遭遇家暴者,请伸出援手协助她们。民众可拨打 WAO热线03-7956 3488或发送短讯至 TINA 018-9888058。让我们一同避免 Nurhidayah 的悲剧再度发生。

Read More
Back To Top