skip to Main Content

குடும்ப வன்முறையும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நம்பிக்கை

அலிஸின் கணவர் அவரை அடித்து துன்புறுத்தும் பொது, இந்த கொடுமைகளுக்கு விரைவில் தீர்வு காண வேண்டும் என்பதை அலிஸ் முற்றிலும் உணர்ந்தார். ஆகவே, அவர் 999 அவரச சேவை மையத்திற்கு தொடர்பு கொண்டார். இங்குதான் அலிஸிற்கு பெண்கள் உதவி மையம் எனப்படும் (WAO) சேவை மையத்தின் அவசரத் தொடர்பு எண் கிடைக்கப்பெற்றது. பிறகு, பெண்கள் உதவி…

Read More

家暴倖存者的祈望

當愛麗絲的丈夫動手打她的時候,她知道她必須離開他。 愛麗絲撥通999,警方給了她婦女援助組織(WAO)的熱線電話號碼。在WAO的協助下,愛麗絲報了警並取得臨時保護令。警方全程支援愛麗絲,並安排交通讓她會見副檢察司,而法庭最終也宣判愛麗絲的丈夫觸犯家庭暴力罪名成立。 在各方的協力合作之下,愛麗絲獲得公正的判決。 WAO最新出爐的個案研究報告《透視家庭暴力:整合社區以應對社會問題》包含21個案例,愛麗絲的經歷是其中之一。在該報告中,家暴倖存者分享她們如何擺脫暴力、尋求保護並取得公義。從她們的經歷可以瞭解到,一個整合社區的應對方式可以改變家暴受害婦女的命運。 WAO倡議員納塔莎.丹達瓦蒂說:“我們不僅需要非政府組織和警方、社會福利部以及其他政府單位做出應對,我們也需要所有社會人士的協助,而倖存者必須是這整合社區中的焦點。”納塔莎.丹達瓦蒂也是上述研究報告的作者。 此外,該報告也特別突出WAO的數據與建議,冀政策制定者加強對家暴案件的應對方式。上述個案研究報告可在wao.org.my下載。 與此同時,WAO也在吉隆坡占美清真寺輕快鐵站推介一項名為“希望永在”(Harapan Sentiasa Ada)的藝術展覽活動,展出日期由3月開始至5月中旬。展覽內容包括由家暴倖存者製作的藝術作品和語錄,以及TINA的插圖。TINA(Think I Need Aid縮寫)是WAO提供的SMS及WhatsApp服務,讓求助者擁有傾訴的對象。這項展覽活動是由雪蘭莪實業有限公司贊助,並由Think City組織支助,這也是Think City 組織與國家基建公司聯手舉辦的“藝術運動”(Arts On The Move program)中的環節之一。 WAO通訊員陳香莉表示:“家暴倖存者透過這項展覽向公眾傳達心聲,她們當中很多人已能自主的表達心聲。她們的作品讓其他受害者看到了希望,進而鼓勵他們尋求保護和爭取公義。” 陳香莉續說:“這些作品與故事化解冷漠,傳遞溫情。我們透過家暴倖存者的經歷,希望社會大眾能意識到各自的集體責任,及時向受害者伸出援手並給予支持。家庭暴力屬於社會問題,需要大家的配合才能停止家暴問題。” WAO希望透過這些活動,讓家暴倖存者的聲音被聽見,讓她們獲得保護,確保整合社區能一同應對家暴課題。只要大家同心協力,就可以改變家暴倖存者的命運,為她們帶來希望。 若您或您認識的人受到暴力對待,請撥打WAO熱線電話03 7956 3488,您也可以SMS或WhatsApp給TINA,號碼是018 988 8058。

Read More

“為一個好的理由起床”──重點是終止婦女暴力

婦女援助組織(WAO) 2015年3月6日 新聞稿   更多詳情請聯絡:Siti Hazwani,hazwani.wao@gmail.com   “婦女援助組織”(WAO)與《美麗佳人》雜誌(Marie Claire)於本月攜手進行一項社交媒體活動,名為“美麗佳人為一個好的理由起床”。 這項活動的宗旨是推廣婦女暴力醒覺以及為“婦女援助組織”(WAO)籌款,協助該組織提供必要的援助和服務予家暴受害者。 每上傳一個“自拍起床照”到Instagram或Twitter,並標籤#marieclairemalaysia和#mcwakeup2agoodcause,《美麗佳人》將捐出10令吉予WAO。 這項由女性名人發起的活動,獲得廣大的支持,為我們帶來極大的鼓舞。 可惜,一些人士選擇忽視這項活動所傳達的重要訊息,反而利用這項活動來貶低女性。其中,以黛安娜(Dyana Sofya)受到的攻擊尤其令人反感。黛安娜日前響應上述活動,上傳一張自拍照,卻被歧視女性者指責她利用身體募款。 終止婦女暴力是一項人權課題,這項自拍募款活動號召大家為一個好的理由,開展每一天的生活,以行動支持這項活動。 事實是,那些貶低黛安娜的人士,已經太習慣於把女性性化與物化,他們並不為女性享有與男性同等的地位。正是這種要不得的心態,滲透到社會當中,使女性暴力問題未受到正視。 我們在此呼吁大家聚焦於這項活動的宗旨,那就是支持“婦女援助組織”全力為家暴受害者提供庇護、輔導及社會工作服務。 如果您也想貢獻一份力量,可以自拍起床照,然後上傳到Twitter或Instagram,標籤 #marieclairemalaysia和 #mcwakeup2agoodcause。

Read More
Back To Top