Skip to content

Enam cadangan kesiapsiagaan menghadapi pasca-banjir untuk tindakan pihak Majlis Keselamatan Negara (MKN) dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) dalam menangani peningkatan kes keganasan rumah tangga 

Berikutan kejadian banjir yang melanda di beberapa buah negeri seperti Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, dan Pahang dan telah melibatkan ramai yang kehilangan tempat tinggal, harta dan aset, terdapat kekhawatiran akan meningkatnya kes keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan (VAWG)…

Read more
Back To Top