skip to Main Content

Akta Keganasan Rumah Tangga sedia ada sudahpun memberikan perlindungan kepada kaum lelaki; Perhatian seharusnya lebih diberikan kepada aspek penguatkuasaan dan pelaksanaan.

7 Ogos 2013 Surat kepada Penyunting Dua perkara yang berlaku sekitar minggu lepas telahpun membuktikan bahawa kerajaan Malaysia telahpun meletakkan prioriti mereka pada tempat yang tidak sepatutnya dalam isu berkaitan keganasan rumah tangga.  Pertama, seorang isteri telahpun didapati meninggal dunia…

Read More

Aiyoh… Wat Lah?! Gabungan Kumpulan Wanita Bertindak bagi Kesamarataan Gender (JAG) mengumumkan senarai nomini bagi anugerah seksis, misoginistik, homofobik, dan transfobik

Bacakan article ini di Malaysiakini PETALING JAYA – Gabungan Kumpulan Wanita Bertindak bagi Kesamarataan Gender (JAG) hari ini mengumumkan senarai nomini untuk Anugerah Aiyoh... Wat Lah?! 2013, serta membuka undian kepada orang ramai. Anugerah tahunan Aiyoh… Wat Lah?! anjuran JAG yang…

Read More
Back To Top