skip to Main Content

Peruntukan Anti-Diskriminasi dalam Akta Pekerjaan mestilah dilanjutkan bagi Melindungi Pencari Kerja dan Memasukkan Status Ketidakupayaan

Kami, penandatangan seperti di bawah, mendesak Menteri Sumber Manusia untuk memasukkan pencari kerja dalam usul pindaan Akta Pekerjaan, untuk melindungi pencari kerja dari diskriminasi. Kami juga mendesak Menteri untuk memasukkan status ketidakupayaan sebagai perlindungan - selain dari gender, kaum, dan…

Read More

Langkah seterusnya selepas Penubuhan Jawatankuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Wanita, Kanak-Kanak dan Pembangunan Sosial

Berikutan pertukaran kerajaan persekutuan, Jawatankuasa-Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen sedia ada telah dibubarkan, termasuklah Jawatankuasa Pilihan Khas Kesaksamaan Gender dan Pemerkasaan Wanita. Kami kecewa apabila mendapat tahu bahawa jawatankuasa berkenaan gender mahupun wanita bukan antara jawatankuasa baru yang dicadangkan untuk dibentuk,…

Read More

Hasil tinjauan mendapati majoriti rakyat Malaysia lebih memilih polisi yang menyokong kesaksamaan gender di tempat kerja sepertimana cadangan pindaan Akta Kerja yang telah dijadualkan

Kajian terkini menunjukkan majoriti rakyat Malaysia lebih memilih polisi yang menyokong kesaksamaan gender di tempat kerja. Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Vase.ai dengan kerjasama Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO), Undi18, dan Architects of Diversity, telah menunjukkan peningkatan sokongan yang ketara…

Read More
Back To Top