skip to Main Content

Klinik-klinik kesihatan utama adalah tempat terbaik untuk rujukan pemandiri keganasan rumahtangga. Berikut adalah empat cara untuk memperkasa respon klinik-klinik kesihatan kepada keganasan rumahtangga.

Ketika krisis COVID-19, kita telah melihat peningkatan dalam kes keganasan rumahtangga yang telah dirujuk sebagai ‘pandemik di dalam pandemik’. Pada masa yang sama, sumber penjagaan kesihatan terutamanya di hospital dan wad-wad kecemasan telah digunakan sepenuhnya untuk merawat pesakit COVID-19. Pada…

Read more
Back To Top