skip to Main Content

Klinik-klinik kesihatan utama adalah tempat terbaik untuk rujukan pemandiri keganasan rumahtangga. Berikut adalah empat cara untuk memperkasa respon klinik-klinik kesihatan kepada keganasan rumahtangga.

Ketika krisis COVID-19, kita telah melihat peningkatan dalam kes keganasan rumahtangga yang telah dirujuk sebagai ‘pandemik di dalam pandemik’. Pada masa yang sama, sumber penjagaan kesihatan terutamanya di hospital dan wad-wad kecemasan telah digunakan sepenuhnya untuk merawat pesakit COVID-19. Pada…

Read More

Kenyataan 100 kumpulan wanita, kanak-kanak, kesihatan dan masyarakat madani dan individu – bantahan pelantikan Shahidan Kassim dalam jawatankuasa hal ehwal wanita dan kanak-kanak

Kami – seperti disenaraikan di bawah – membantah sekeras-kerasnya pelantikan Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Shahidan Kassim dalam Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen bagi Hal Ehwal Wanita, Kanak-Kanak dan Pembangunan Sosial. Kami mengambil maklum Datuk Seri Shahidan Kassim kini telah meminta…

Read More

Pelarian wanita di Malaysia berdepan dengan peningkatan risiko keganasan berasaskan gender, serta mengalami akses yang terhad kepada perlindungan dan keadilan

Pelarian wanita di Malaysia berdepan dengan risiko seksual dan keganasan berasaskan gender (SGBV) akibat dari kekurangan status undang-undang dalam negara, normalisasi kekerasan ke atas komuniti pelarian, dan tidak dapat akses mekanisme perlindungan dan keadilan, yang mana kesemua ini diburukkan lagi…

Read More
Back To Top