skip to Main Content

Hasil tinjauan mendapati majoriti rakyat Malaysia lebih memilih polisi yang menyokong kesaksamaan gender di tempat kerja sepertimana cadangan pindaan Akta Kerja yang telah dijadualkan

Kajian terkini menunjukkan majoriti rakyat Malaysia lebih memilih polisi yang menyokong kesaksamaan gender di tempat kerja. Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Vase.ai dengan kerjasama Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO), Undi18, dan Architects of Diversity, telah menunjukkan peningkatan sokongan yang ketara…

Read More

Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen penting untuk memastikan sistem perundangan ditegakkan dan melindungi hak dan martabat wanita di Malaysia

Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO) menyarankan agar Jawatankuasa Dewan untuk bersetuju dengan penubuhan Jawatankuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Sosial. Dalam akhbar yang dikeluarkan oleh TheStar semalam, hanya lapan Jawatakuasa Pilihan Khas yang akan ditubuhkan dan jika diluluskan…

Read More

Bantu pemandiri keganasan rumahtangga

Awal minggu ini, Mahkamah Seksyen telah memerintahkan Pavithra, seorang YouTuber untuk menyerahkan surat yang menyatakan dia tidak ingin meneruskan kes keganasan rumahtangga ke atas suaminya. Penderaan yang telah dilakukan ke atas Pavithra oleh suaminya telah menerima banyak perhatian daripada orang…

Read More

Back To Top