skip to Main Content

Pindaan Akta Kerja: 12 cadangan penambahbaikan

Kami mengambil maklum pembentangan Rang Undang-Undang untuk meminda Akta Kerja 1955 seperti yang diumumkan di Parlimen pada 25 October 2021. Walaupun beberapa pembaharuan positif telah dimasukkan, namun RUU ini tidak merangkumi banyak perkara. Kami mengusulkan kegusaran dan cadangan seperti berikut.…

Read more

#JenayahkanMenghendap #MakeStalkingACrime

#JenayahkanMenghendap #MakeStalkingACrime MEMORANDUM OLEH 51 NGO KEPADA: MENTERI & TIMB. MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI (PARLIMEN & UNDANG-UNDANG) Y.B. DATO SRI DR WAN JUNAIDI BIN TUANKU JAAFAR Y.B. DATUK WIRA MAS ERMIEYATI BINTI SAMSUDIN 21 OKTOBER 2021 “Dia mengekori saya…

Read more
Back To Top