skip to Main Content

Kekurangan Akses UNHCR di Pusat Tahanan dan Pencabulan Hak Asasi Kanak-Kanak dan Wanita Menggariskan Keperluan untuk Membaikpulih Rangka Kerja Malaysia ke atas Pelarian

Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO) mengambil perhatian atas laporan oleh Agensi Pelarian PBB (UNHCR) yang tidak dibenarkan untuk melawat pusat-pusat tahanan imigresen sejak tahun 2019, serta penahanan wanita dan kanak-kanak di pusat-pusat tahanan ini, termasuklah dengan keadaan yang mencabuli hak asasi…

Read More

RM21 juta diperuntukkan untuk pusat-pusat keganasan rumahtangga dalam Belanjawan 2021. Berikut adalah 5 perkara yang diperlukan bagi menjadikan peruntukan ini bermakna.

ENGENDER Consultancy dan Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO) melihat positif peruntukan RM21 juta kepada ‘pusat-pusat bantuan sosial setempat’ bagi keganasan rumahtangga dan juga peruntukan MySTEP bagi pekerja sosial jangka pendek dan pegawai-pegawai perubatan dalam Belanjawan 2021. Kami berterima kasih kepada Pejabat…

Read More

Pengalaman dan Persepsi Wanita terhadap Gangguan Seksual Menandakan Keperluan yang Mendesak untuk Penggubalan Akta Gangguan Seksual

Kajian terbaru yang dijalankan oleh Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO) dan Vase.ai, sebuah firma kajian menunjukkan wujudnya keperluan yang mendesak bagi penggubalan undang-undang gangguan seksual. The Joint Action Group for Gender Equality (JAG) mendesak kerajaan untuk meneruskan usaha membantangkan rang undang-undang…

Read More
Back To Top