skip to Main Content

RM21 juta diperuntukkan untuk pusat-pusat keganasan rumahtangga dalam Belanjawan 2021. Berikut adalah 5 perkara yang diperlukan bagi menjadikan peruntukan ini bermakna.

ENGENDER Consultancy dan Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO) melihat positif peruntukan RM21 juta kepada ‘pusat-pusat bantuan sosial setempat’ bagi keganasan rumahtangga dan juga peruntukan MySTEP bagi pekerja sosial jangka pendek dan pegawai-pegawai perubatan dalam Belanjawan 2021. Kami berterima kasih kepada Pejabat…

Read More

Pengalaman dan Persepsi Wanita terhadap Gangguan Seksual Menandakan Keperluan yang Mendesak untuk Penggubalan Akta Gangguan Seksual

Kajian terbaru yang dijalankan oleh Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO) dan Vase.ai, sebuah firma kajian menunjukkan wujudnya keperluan yang mendesak bagi penggubalan undang-undang gangguan seksual. The Joint Action Group for Gender Equality (JAG) mendesak kerajaan untuk meneruskan usaha membantangkan rang undang-undang…

Read More

Peruntukan Anti-Diskriminasi dalam Akta Pekerjaan mestilah dilanjutkan bagi Melindungi Pencari Kerja dan Memasukkan Status Ketidakupayaan

Kami, penandatangan seperti di bawah, mendesak Menteri Sumber Manusia untuk memasukkan pencari kerja dalam usul pindaan Akta Pekerjaan, untuk melindungi pencari kerja dari diskriminasi. Kami juga mendesak Menteri untuk memasukkan status ketidakupayaan sebagai perlindungan - selain dari gender, kaum, dan…

Read More

Langkah seterusnya selepas Penubuhan Jawatankuasa Pilihan Khas Hal Ehwal Wanita, Kanak-Kanak dan Pembangunan Sosial

Berikutan pertukaran kerajaan persekutuan, Jawatankuasa-Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen sedia ada telah dibubarkan, termasuklah Jawatankuasa Pilihan Khas Kesaksamaan Gender dan Pemerkasaan Wanita. Kami kecewa apabila mendapat tahu bahawa jawatankuasa berkenaan gender mahupun wanita bukan antara jawatankuasa baru yang dicadangkan untuk dibentuk,…

Read More

Back To Top